Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

– Gửi hồ sơ đăng ký tham dự Hội chợ về Ban tổ chức gồm:
+ Bản đăng ký tham gia Hội chợ (theo mẫu)
+ Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh
– Hợp đồng chỉ có giá trị khi Ban tổ chức nhận đựơc 100% giá trị hợp đồng. Số tiền này sẽ không được hoàn trả lại khi khách hàng tự ý bỏ không tham gia Hội chợ với bất cứ lý do nào.

Thủ tục thanh toán: có thể bằng Sec, tiền mặt hay chuyển khoản
• Thông tin tài khoản: Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam
+ Tài khoản VND: 126 10000 236 953
+ Tài khoản USD: 126 10370 005 740
Tại Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Ba Đình

Vật tư thuê