Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ HỘI CHỢ XUÂN 2021

 

NHÀ A1

 

NHÀ A2

 

SƠ ĐỒ NGOÀI TRỜI