Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ XUÂN GIẢNG VÕ 2021

Điều 1: Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hàng hoá đưa vào khu vực Hội chợ để trưng bày giới thiệu và kinh doanh phải có Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép (Giấy chứng nhận) kinh doanh có điều kiện đối với từng ngành nghề và hoàn tất các thủ tục về hợp đồng và thanh toán.

Điều 2: Hàng hoá trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 đều phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Điều 3: Hàng hoá trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 phải có nhãn sản phẩm, nhãn này phải đảm bảo các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Điều 4: Hàng hoá kinh doanh là hàng nhập khẩu phải rõ nguồn gốc nhập khẩu. Nếu là hàng hoá nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm tra Nhà nước về hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận kiểm tra Nhà nước về hàng nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền. Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải dán tem đều phải được dán tem theo quy định (Phải có tem phụ bằng Tiếng Việt).

Điều 5: Đối với hàng hoá là lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng… phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm như đã công bố. Chỉ được sử dụng các loại phẩm màu và phụ gia trong danh mục cho phép theo quy định.

Điều 6: Hàng bày bán phải thực hiện đúng các quy định về bảo quản của nhà sản xuất, được đóng gói kín hoặc đựng trong lọ/ hộp có nắp đậy, có phương tiện che đậy tránh bụi, côn trùng gây ô nhiễm thực phẩm. Nhân viên bán hàng phải thực hiện đầy đủ các quy định đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các hồ sơ liên quan theo quy định chỉ tiêu nơi bán với hàng hoá là văn hoá phẩm phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các hàng hóa là gia súc, gia cầm, thủy hải sản sống kinh doanh tại Hội chợ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban tổ chức. Nghiêm cấm bán thực phẩm chưa được giết mổ.

Điều 7: Đối với hàng hoá là dược phẩm phải thực hiện các quy định của Bộ Y tế. Các mặt hàng là văn hóa phẩm phải thực hiện các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 8: Hàng hoá trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 phải được niêm yết giá rõ ràng và bán theo giá niêm yết. Sản phẩm đóng gói phải ghi rõ định lượng, định tính.

Điều 9: Nghiêm cấm đưa vào Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 các hàng hoá không rõ nguồn gốc nơi sản xuất, hàng cấm kinh doanh, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng và hàng hoá vi phạm Sở hữu công nghiệp.

Không trưng bày và bán các mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

Điều 10: Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 phải chịu sự kiểm tra, giám sát về chất lượng và đo lường của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hoá và Tiểu ban kiểm tra chất lượng hàng hoá của Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021.

Điều 11: Các tổ chức, cá nhân có gian hàng tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 không được bày hàng lấn chiếm diện tích so với diện tích đã ký trong hợp đồng, không được bày hàng che lấp biển tên của gian hàng và cơi nới thêm gian hàng.

Điều 12: Nghiêm cấm việc chuyển nhượng hoặc chia sẻ gian hàng khi chưa được sự đồng ý của Ban tổ chức. Đơn vị đứng tên đăng ký tham dự Hội chợ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của gian hàng. Nếu vi phạm sẽ bị chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại gian hàng và không được hoàn trả lại số tiền gian hàng đã đóng.

Điều 13: Thực hiện các quy định của Sở Công Thương TP Hà Nội về quảng cáo, khuyến mại tại Hội chợ như xin giấy phép cho hoạt động quay số trúng thưởng, v.v… Quảng cáo hàng hoá và trang trí gian hàng của đơn vị không được làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác và hội chợ nói chung.

Điều 14: Các đơn vị, cá nhân tham gia Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước về kinh doanh, thương mại, các quy định về trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của Ban tổ chức. Đơn vị vi phạm có thể bị chấm dứt hợp đồng, đình chỉ gian hàng và không hoàn trả lại số tiền gian hàng đã đóng. Đồng thời tùy theo mức độ vi phạm có thể chịu sự xử lý của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 15: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 phải tuân thủ các quy định trên đây, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Ban tổ chức và pháp luật hiện hành.

 

BAN TỔ CHỨC